Profesinio mokymo skyriaus planai

2020-2021 m. m.

2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

2020 m. spalio mėn. veiklos planas

2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas

2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas

2021 m. sausio mėn. veiklos planas

2021 m. vasario mėn. veiklos planas

2021 m. kovo mėn. veiklos planas

2021 m. balandžio mėn. veiklos planas

2021 m. gegužės mėn. veiklos planas

2021 m. birželio mėn. veiklos planas