Finansinės ataskaitos

2018 m. I ket. biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. II ket. biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. III ket. biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ket. biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I ket. finansinės vykdymo ataskaitos

2019 m. II ket. biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. II ket. finansinės vykdymo ataskaitos

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. III ketv.

2019 m. III ket. finansinės vykdymo ataskaitos

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-03-31

Ketvirtinės finansinės vykdymo ataskaitos 2020-03-31

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-06-30

Ketvirtinės finansinės vykdymo ataskaitos 2020-06-30

Ketvirtinės finansinės vykdymo ataskaitos 2020-09-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-09-30

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31

Ketvirtinės finansinės vykdymo ataskaitos 2021-03-31

Ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-30

Tarpinės finansinės ataskaitos 2021-06-30

2021-09-30 Ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021-09-30 Tarpinės finansinės ataskaitos

2021-12-31 Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Auditoriaus išvada už 2019 m.

Auditoriaus išvada už 2020 m.