Veiklos planavimas

Šioje skiltyje pristatome centro veiklos planus:

2020-2022 Strateginis veiklos planas

Mėnesio planas

Mokymo programų įgyvendinimo planas

Finansinės ataskaitos