PIT

Profesinio informavimo taško (PIT):

Tikslai
 1. Diegti ir plėtoti karjeros ugdymo sistemą centre
 2. Teikti profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams
 3. Bendradarbiauti su Vilniaus rajono darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, švietimo įstaigomis ir pan.
Uždaviniai
 1. Sudaryti sąlygas naudotis profesinio informavimo ir konsultavimo informacinėmis sistemomis
 2. Organizuoti susitikimus su įvairių profesijų atstovais. Organizuoti profesinio informavimo ir konsultavimo seminarus, paskaitas ir konsultacijas
 3. Kaupti naujausią literatūrą profesinio informavimo klausimais
 4. Suprantamai teikti informaciją kiekvienam asmeniui, sudarant sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros planavimo sprendimus, derinant saviraiškos bei individualius asmenybės poreikius su darbo rinkos reikalavimais
 5. Gerinti jaunų žmonių įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą, žinių siekimą.
Metodai, būdai, formos
 1. Pokalbiai
 2. Konsultacijos
 3. Susitikimai
 4. Anketos
 5. Išvykos
Profesinio informavimo konsultantai
 1. Vanda Jarmalkovič
 2. Danguolė Stančik
 3. Lilija Vasilevska
 4. Justinas Grimuta
 5. Michal Treščinski
Darbo laikas:

Pirmadienis
12.00 – 13.00
Antradienis
12.00 – 13.00
Trečiadienis
17.00 – 18.00
Ketvirtadienis
9.00 – 13.00
Penktadienis
9.00 – 13.00