Nuotolinis mokymas

INFORMACIJA APIE MOKYMO PROCESO VYKDYMO TĘSIMĄ NUOTOLINIU BŪDU

Vilniaus agroekologijos mokymo centras ugdymo procesą tęsia nuotoliniu būdu. Mokymas vykdomas naudojant įvairias virtualias mokymo/si aplinkas. Mokytojai papildomai naudoja užduočių pateikimą el. paštu. Vaizdo pamokos bei konferencijos tiesioginiam bendravimui vyksta naudojant ZOOM platformą ir virtualią mokymo/si aplinką Moodle. Profesijos mokytojai yra parengę kiekvienos profesijos dalykų  temas. Mokymas nuotoliniu būdu vykdomas pagal tvarkaraščius.

Kviečiame nuolat sekti informaciją, tikrintis el. paštus, virtualiomis priemonėmis bendrauti su grupių vadovais, mokytojais.

Primename, kad mokymasis nuotoliniu būdu internetu galimas ir naudojantis išmaniuoju telefonu, planšete, nešiojamuoju arba stacionariu kompiuteriu.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. praktinis mokymas vyksta dirbtuvėse ar kitose aplinkose (apribojant mokinių skaičių ir suderinus su mokytoju). Būtina laikytis saugumo priemonių.

Nuotolinio mokymosi atmintinė 2021 metams

1. Prieš virtualią pamoką pasiruoškite tinkamą mokymuisi vietą, vadovėlius, kitą mokomąją medžiagą ir IT įrengimus;

2. Prie mokymosi platformos prisijunkite reikiamu pamokos metu;

3. Pasistenkite niekuomet nevėluoti į tvarkaraštyje nurodytą virtualią pamoką, o prie platformos prisijunkite kiek anksčiau, pavėlavus daugiau nei 5 minutes privalote nurodyti pateisinamą vėlavimo priežastį;

4. Prisijungimui privalote nurodyti savo vardą arba vardą ir pavardę bei įsijungti vaizdo kamerą – paveikslėliai ar tuščias ekranas netinka; Jei mokytojas nematys Jūsų veido be pateisinamos priežasties, jis turi teisę įrašyti ,,N‘‘ raidę el. dienyne;

5. Virtualios pamokos metu mikrofoną įjunkite tik tuomet, kai dalyvaujate diskusijoje ar norite kažką pasakyti;

6. Pamokos metu yra draudžiama filmuoti/ fotografuoti bei šia vaizdine medžiaga dalintis su pašaliniais asmenimis; Prisiminkite, jog mokytojas visuomet turi galimybę peržiūrėti pamokos turinį;

7. Draudžiama prisijungimo kodus bei aktyvias nuorodas dalinti pašaliniams asmenims;

8. Atlikite visas mokytojo paskirtas užduotis laiku;

9. Nuosekliai sekite mokytojo nurodymus virtualios pamokos metu ir užduotis Mano dienyno platformoje;

10. Pamokos metu turite atsakingai išklausyti dėstomą dalyką, nepertraukinėti kalbančios mokytojo/-os, klasės draugų; atidžiai sekti pamoką;

11. Tėvai, norėdami susipažinti su ugdymo proceso pakeitimais, naujausiomis žiniomis, pranešimais turi prisijungti prie el. dienyno Mano dienynas paskyros;

12. Tėvai atsako už jų vaikų užimtumą ir saugumą, laikantis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ar kitų Lietuvos Respublikos institucijų vadovų rekomendacijų, nurodymų.