Mokymo kursai

1. Ūkininkų kursai

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos valstybinis kodas 296081073. Savišvietos būdu įgyti kompetenciją galima tuo atveju, jei asmuo turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Atsižvelgiant į LR žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 3D 883 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31. d. įsakymo Nr.3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

1. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;

2. pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);

3. pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje. Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą.

Platesnę informaciją galima rasti LR žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakyme Nr. 3D-883.

Asmenys, norintys baigti programą savišvietos būdu, pateikia:

• Išsilavinimo dokumentą (kopiją);

• Asmens tapatybės dokumentą (kopiją);

• Dokumentus, įrodančius žemės ūkio veiklos patirtį, kaip tai numato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D 883 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31. d. įsakymo Nr.3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ pakeitimo, kurį rasite čia >>

Kursai – mokami.

Informacija teikiama: Tel.: +37065051758.

2. Traktorininkų kursai

– asmenys, išklausę kursus (160 val.), turi teisę įgyti TR1 kategoriją;

– asmenys, išklausę kursus (200 val.), turi teisę įgyti TR1 ir SM kategorijas;

– asmenys turintys TR1 kategoriją, išklausę kursus (40 val.), turi teisę įgyti TR2 kategoriją;

– asmenys, turintys TR1 kategoriją, išklausę kursus (40 val.), turi teisę įgyti SZ kategoriją;

– asmenys, turintys TR1 arba TR2 kategorijas, išklausę kursus (100 val.), turi teisę įgyti SM kategoriją;

(registruotis tel. 860510092, 867933677, +370 5 2352219)

– ūkininkai, jų šeimos nariai ir kiti žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys (turi būti tai patvirtinantis dokumentas), norintys įsigyti TR1, TR2, SZ kategorijas,

traktorininkų kvalifikacijos egzaminus gali laikyti eksternu.
Informacija teikiama: Tel.: +37060510092; +37067933677; +370 5 235219

3. Keičiami ir išduodami traktorininkų pažymėjimai

Informacija teikiama: Tel.: +370 5 2352219; +37067933677

4. B kategorijos vairuotojų mokymo kursai

Informacija teikiama: Tel.: +37068310878; +37067933677; e-mail: d.gur@vamc.lt