Profesinis ugdymas

NAUJIENOS

 • Praėję mokslo metai iškeliavo Nežinomais laukų takais Rugsėjį supa jau pageltęs klevas Ir obelys, papuoštos obuoliais. Nubėgo tolyn vasara ir vėl  atkeliavo rugsėjis, pasveikino mus,  atnešdamas ypatingą šventę – mokslo ir žinių šventę. Šiuos mokslo metus dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje ir siekiant išvengti susirgimų pradėjome ......

 • Rugsėjis dovanoja gražią ir prasmingą mokslo ir žinių šventę.   Kviečiame į 2021 – 2022 mokslo metų  pradžios šventę. Profesinio mokymo skyriaus mokinius 9.00 val. Licėjaus mokinius 10.00 val. Šventė vyks mokyklos kieme arba aktų salėje. Laukiame Jūsų. Gražių, sėkmingų ir kūrybingų mokslo metų....

 • 2020 m. gruodžio 1 d. buvo pradėtas įgyvendinti naujas programos „Erasmus +“ projektas „AGROPLUS“. Kartu su projekto lyderiu iš Lenkijos „Perfect project“ ir partneriu iš Italijos „HumaCapiAct“ siekiame įgyvendinti projekto tikslą – mokymo rezultatų pritaikymas prie žemės ūkio ir maisto pramonės darbdavių lūkesčių bei kintančių......

 • Vilniaus agroekologijos mokymo centras kartu su Konino aukštąja vadybos mokykla (Lenkija)  vykdo tarptautinės partnerystės projektą  „Investicija į ateitį“.  Šių metų birželio 23 – 27 d. mūsų centro delegacija vyko į  susitikimą su Konino  aukštosios vadybos mokyklos Rektoriumi, dėstytojais, administracijos darbuotojais, projekto darbo grupe. Koninas –......

Specialybės

2020 – 2021 mokslo metais mokymas vykdomas pagal šias mokymo programas:

 • Technikos priežiūros verslo darbuotojas
 • Virėjas
 • Socialinio darbuotojo padėjėjas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Automechanikas
 • Bepiločių orlaivių valdytojas
 • Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
 • Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas
Plačiau >>

Pamokų tvarkaraštis

 

Plačiau >>

Mokymo kursai

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas. Organizuojami kursai pagal mokymo programas:

 • Ūkininkavimo pradmenų kursai
 • Traktorininkų kursai
 • Keičiami ir išduodami traktorininkų pažymėjimai
 • B kategorijos vairuotojų mokymo kursai

Kviečiame registruotis!

Plačiau >>

Veiklos planavimas

Veiklos planas atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

Veiklos programoje numatyta veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo principais, pedagogine iniciatyva, kūrybiškumu bei glaudžiu centro bendruomenės bendradarbiavimu.

Aiškus ir nuoseklus veiklos planas – puiki priemonė padidinti sėkmės tikimybę.

Plačiau >>

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas įvertina vaikų poreikius ir padeda spręsti problemas, trukdančias paaugliams normaliai ugdytis ir adaptuotis aplinkoje

Plačiau >>

Neformalus ugdymas

Neformalusis mokinių švietimas – tai kryptinga veikla mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo mokinių švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

Plačiau >>

Savivalda

Centro savivalda grindžiama švietimo tikslais, centre vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto centro veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą centro nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę centro valdymo priežiūrą. Savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetencijas ir sudarymo principus įteisina centro nuostatai.

Plačiau >>

PIT

PIT kaupiama ir sisteminama informacija apie mokymosi ir studijų galimybes, sąlygas, profesijas, kvalifikacijas, psichologinio asmens įsivertinimo testus ir kt.

Plačiau >>