Profesinis ugdymas

NAUJIENOS

 • 2021 m. lapkričio 25–26 d. Vilniaus agroekologijos mokymo centro darbuotojų komanda dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) kartu su tarptautine energetikos bendrove „Ignitis grupė“ organizuotame hakatone. Hakatono dalyviai dvi dienas trukusiame renginyje sprendė aktualius su skaidrumo užtikrinimu susijusius iššūkius ir ieškojo unikalių priemonių antikorupcinei aplinkai užtikrinti.......

 • 2021 m. rugsėjo 22 – 28 d. mūsų Centro mokinių grupė dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose projekto „Sumaniai į ateitį“ veiklose, kurios vyko Europos švietimo ir ugdymo Savanorių darbo būrių centre Roskoše (Lenkija). Projektas „Sumaniai į ateitį“  – tai Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainų projektas, kuriame......

 • Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia.  J. Jablonskis Nuo 2001 metų rugsėjo mėnesį pažymima Europos kalbų diena. Jai paminėti  Centro licėjuje ir profesinio mokymo skyriuje skirta savaitė. Mūsų bendruomenė moka ir......

 • Š. m. rugsėjo 15 – 18 d. mūsų centre vyko  susitikimas su Konino aukštosios  vadybos mokyklos (Lenkija)  delegacija. Su šia mokymo įstaiga vykdome tarptautinės partnerystės projektą  „Investicija į ateitį“. Atvyko Konino aukštosios vadybos mokyklos Rektorius Marek Waszkowiak bei minėto projekto darbo grupės nariai. Vizito metu......

Specialybės

2020 – 2021 mokslo metais mokymas vykdomas pagal šias mokymo programas:

 • Technikos priežiūros verslo darbuotojas
 • Virėjas
 • Socialinio darbuotojo padėjėjas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Automechanikas
 • Bepiločių orlaivių valdytojas
 • Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
 • Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas
Plačiau >>

Pamokų tvarkaraštis

 

Plačiau >>

Mokymo kursai

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas. Organizuojami kursai pagal mokymo programas:

 • Ūkininkavimo pradmenų kursai
 • Traktorininkų kursai
 • Keičiami ir išduodami traktorininkų pažymėjimai
 • B kategorijos vairuotojų mokymo kursai

Kviečiame registruotis!

Plačiau >>

Veiklos planavimas

Veiklos planas atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

Veiklos programoje numatyta veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo principais, pedagogine iniciatyva, kūrybiškumu bei glaudžiu centro bendruomenės bendradarbiavimu.

Aiškus ir nuoseklus veiklos planas – puiki priemonė padidinti sėkmės tikimybę.

Plačiau >>

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas įvertina vaikų poreikius ir padeda spręsti problemas, trukdančias paaugliams normaliai ugdytis ir adaptuotis aplinkoje

Plačiau >>

Neformalus ugdymas

Neformalusis mokinių švietimas – tai kryptinga veikla mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo mokinių švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

Plačiau >>

Savivalda

Centro savivalda grindžiama švietimo tikslais, centre vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto centro veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą centro nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę centro valdymo priežiūrą. Savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetencijas ir sudarymo principus įteisina centro nuostatai.

Plačiau >>

PIT

PIT kaupiama ir sisteminama informacija apie mokymosi ir studijų galimybes, sąlygas, profesijas, kvalifikacijas, psichologinio asmens įsivertinimo testus ir kt.

Plačiau >>