Profesinis ugdymas

NAUJIENOS

 • Gegužės 11-12 d. Alytaus profesinio rengimo centre vyko Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstaigų mokinių svetingumo profesinio meistriškumo „AEHT- LT 2023″ konkursas (AEHT – Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacija (European association of hotels and tourism schools). Nacionaliniame konkurse dalyvavo 54 būsimi kulinarijos, konditerijos, baro, restoranų......

 • Balandžio 21 – 22 d. Vilniaus agroekologijos mokymo centre vyko Atvirų durų renginiai Europos įgūdžių kontekste.  Atvėrėme duris būsimiesiems mūsų centro mokiniams, mokinių tėvams, globėjams/ rūpintojams, mokytojams ir kitiems suaugusiems dirbantiems asmenims. Jau iš pat ryto mokymo centro kiemas užsipildė žemės ūkio technika, bepiločiais orlaiviais......

 • Kovo 30 d. Vilniaus agroekologijos mokymo centro 1 ir 2 kurso mokiniai kartu su karjeros specialiste Asta Keblikiene lankėsi Litexpo parodų centro surengtoje studijų parodoje „ Studijos & karjera“. Patirti įspūdžiai ir gauta informacija mokiniams leis dar kartą pergalvoti savo kelią į ateitį. Karjeros specialistė......

 • 2023 metais vasario – kovo mėn. vyko dešimtasis jubiliejinis konkursas ,,Gerausias jaunasis automechanikas” Šiame konkursedalyvavo  mūsų Vilniaus agroekologijos mokymo centro profesinio skyriaus mokiniai Viktorija Khamenko (I AUTO), Lukaš Dakinevič (II TECH), ir Laurynas Zarodniukas (II AUTO). Laurynas tapo  konkurso I etapo laimėtoju ir kovojo II......

Specialybės

2023 – 2024 m. m. kviečiame mokytis šių specialybių:

Turintiems pagrindinį išsilavinimą:

(įgyjamas ir vidurinis išsilavinimas)

 • Transporto priemonių remontininkas
 • Virėjas
 • Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
 • Bepiločių orlaivių valdytojas

Turintiems vidurinį išsilavinimą:

(teikiamas ir tęstinis profesinis mokymas)

 • Transporto priemonių remontininkas
 • Individualios priežiūros darbuotojas
 • Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius
 • Bepiločių orlaivių valdytojas
Plačiau >>

Pamokų tvarkaraštis

 

Plačiau >>

Mokymo kursai

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas. Organizuojami kursai pagal mokymo programas:

 • Ūkininkavimo pradmenų kursai
 • Traktorininkų kursai
 • Keičiami ir išduodami traktorininkų pažymėjimai
 • B kategorijos vairuotojų mokymo kursai

Kviečiame registruotis!

Plačiau >>

Veiklos planavimas

Veiklos planas atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

Veiklos programoje numatyta veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo principais, pedagogine iniciatyva, kūrybiškumu bei glaudžiu centro bendruomenės bendradarbiavimu.

Aiškus ir nuoseklus veiklos planas – puiki priemonė padidinti sėkmės tikimybę.

Plačiau >>

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas įvertina vaikų poreikius ir padeda spręsti problemas, trukdančias paaugliams normaliai ugdytis ir adaptuotis aplinkoje

Plačiau >>

Neformalus ugdymas

Neformalusis mokinių švietimas – tai kryptinga veikla mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo mokinių švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

Plačiau >>

Savivalda

Centro savivalda grindžiama švietimo tikslais, centre vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto centro veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą centro nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę centro valdymo priežiūrą. Savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetencijas ir sudarymo principus įteisina centro nuostatai.

Plačiau >>

PIT

PIT kaupiama ir sisteminama informacija apie mokymosi ir studijų galimybes, sąlygas, profesijas, kvalifikacijas, psichologinio asmens įsivertinimo testus ir kt.

Plačiau >>