Pagrindinis ugdymas

Vilniaus agroekologijos mokymo centre nuo 2017 metų vykdomas pagrindinis ugdymas lietuvių kalba. Esame auganti švietimo įstaiga, kurioje kasmet susirenka nauja klasė. Šiuo metu ugdomi 5-9 klasių mokiniai. Mūsų Centras – jauna, kurianti ir puoselėjanti savo tradicijas švietimo įstaiga. Klasės yra erdvios, aplinka jauki ir saugi. Daug dėmesio skiriama kiekvienam ugdytiniui, nes klasėse mokosi iki 20 mokinių. Ugdymo procesas įvairinamas taikant skaitmenines technologijas, o kiekvienas mokinys turi planšetę, kurią naudoja mokslo tikslams. Diegiamas skaitmeninis ugdymo turinys, todėl naudojami elektroniniai vadovėliai, „Moodle“ virtuali mokymo/si aplinka. Mokyklos mokytojai (jauni ir aktyvūs) nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja įvairiuose projektuose: Kūrybinių jungčių ,,Tyrinėjimo menas”, Meno avilio ,,Dideli maži ekranai”. Esame išskirtinė švietimo įstaiga – mūsų Centre integruojamas profesinis ugdymas. Vyresnių klasių mokiniai mokosi technologijų modulio (maisto gamybos, automechanikos). Kartu su profesijos mokytojais vyksta integruotos pamokos, kurių metu ugdomos XXI a. svarbios kompetencijos, taikomas patyriminis mokymas, STEAM metodikos. Norinčius mokytis mūsų įstaigoje – kviečiame tapti mūsų bendruomenės nariais.

 

2021-2022 ir 2022-2023 m.m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas