Licėjus

NAUJIENOS

  • Praėję mokslo metai iškeliavo Nežinomais laukų takais Rugsėjį supa jau pageltęs klevas Ir obelys, papuoštos obuoliais. Nubėgo tolyn vasara ir vėl  atkeliavo rugsėjis, pasveikino mus,  atnešdamas ypatingą šventę – mokslo ir žinių šventę. Šiuos mokslo metus dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje ir siekiant išvengti susirgimų pradėjome ......

  • Rugsėjis dovanoja gražią ir prasmingą mokslo ir žinių šventę.   Kviečiame į 2021 – 2022 mokslo metų  pradžios šventę. Profesinio mokymo skyriaus mokinius 9.00 val. Licėjaus mokinius 10.00 val. Šventė vyks mokyklos kieme arba aktų salėje. Laukiame Jūsų. Gražių, sėkmingų ir kūrybingų mokslo metų....

  • VAMC Licėjaus 5-7 klasių mokinių dailės ir technologijų kūrybiniai darbai....

  • ...

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokinius mokytis į priešmokyklinę grupę  pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Taip pat priimame 1-8 klasių mokinius, kuriems ugdymas organizuojamas pagal  bendrąsias ugdymo programas.

Vykdomos ugdomosios veiklos:

  • Patyriminis ugdymas;
  • Integruotas ugdymas;
  • Emocinio intelekto ugdymas;
  • Reiškinių tyrinėjimas.

Dirba patyrę ir kvalifikuoti pedagogai. Užtikriname jaukią, šiltą namų aplinką.           Klasės ir grupės dydis neviršija 20 mokinių. Dėmesys  kiekvienam vaikui.

Galimybė 1 – oje  klasėje ugdymą tęsti su tais pačiais grupės draugais.

Galimas mokinių pavežėjimas.

Šalia mokyklos yra puikus parkas, kuriame vaikai gali leisti laisvalaikį, žaisti, būti gryname ore, užsiimti įvairiomis veiklomis.

Dėl informacijos prašome kreiptis telefonu  +370 682 09188

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LICĖJŲ

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Licėjaus strateginiai planai, veiklos ataskaitos.

Vaiko gerovės komisija

2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita