Licėjus

NAUJIENOS

  • 2022 m pavasarį antrokai aktyviai dalyvavo KINGS edukaciniuose konkursuose. Mokiniai labai stengėsi ir jų pastangos atsipirko. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokinių pasiekimais: finaluose visi dalyvavusieji gavo diplomus. Rokas dalyvavo visuose 6 konkursuose ir iš visų turi antro laipsnio diplomus. Akvilė ir Gustė – po......

  • Vamc bendruomenė siekia kurti įdomų ugdymo(si) turinį, provokuojantį, gilų, kuriantį iššūkius. Siekiama organizuoti veiklas taip, kad mokiniai realiai galėtų save išbandyti konkrečioje situacijoje „čia ir dabar”. Todėl rugsėjo 21 d. šeštokų klasės valandėlė buvo organizuojama netradicinėje erdvėje ir nestandartine forma – Lietuvos teatro, muzikos ir......

  • Dažniausiai  nesusimąstome, kad dėl neatsargumo, neatidumo, skubėjimo galime tapti eismo įvykio auka. Saugaus elgesio kelyje patarimų gausa, kasdieniai pranešimai apie nelaimingus įvykius neapsaugo žmonių nuo nelaimių, nepriverčia susimąstyti ir laikytis visų būtinų taisyklių. Pastaruoju metu eismo įvykių mažėja, tai įrodo kiekvienų metų statistiniai duomenys. Tokia......

  • ...

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LICĖJŲ

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

 

https://vaidotukas.wordpress.com/