Licėjus

NAUJIENOS

  • Europos Tarybos ir Europos Komisijos iniciatyva kasmet rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena. Tai proga prisiminti turtingą Europos kultūros paveldą ir būtinybę puoselėti kalbų įvairovę mūsų žemyne.2023-ieji – Europos įgūdžių metai, o kalbų mokėjimas – vienas svarbiausių įgūdžių. Mokytis naujų kalbų naudinga visiems, nepaisant......

  • Jau trečius metus iš eilės ketvirtokai dalyvauja KINGS OLIMPIADOJE. Pavasario sesijoje į finalus pateko 8 3 – ios klasės mokiniai. Vaikai rinkosi įvairius dalykus: lietuvių kalbą, matematiką, pasaulio pažinimą, logiką, informacines technologijas ir anglų kalbą. Džiaugiuosi savo mokinių pasiekimais. Visi pasiekė savo amžiaus grupės antrąjį......

  • Rugsėjo pirmoji –  diena, kai susirenkame kartu, kad pažiūrėtume į priekį, į naują  pradžią su viltimi ir pasiryžimu  siekti užsibrėžtų tikslų ir bendruomeniškumo. 2023 – 2024 mokslo metus Vilniaus agroekologijos mokymo centro profesinio ugdymo skyrius pasitiko gausiu būriu mokinių, mokytojų, tėvelių, atvykusių į šventinį renginį.......

  • KVIEČIAME Į RUGSĖJO 1 – osios šventę VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRE...

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LICĖJŲ

Ikimokyklinis ugdymas

Vilniaus Agroekologijos mokymo centro ikimokyklinio ugdymo grupės vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo programą skirtą 3 – 6 metų amžiaus vaikams. Programa yra orientuota į ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų ugdymosi poreikius, gebėjimus, reflektuojant ir vertinant ugdymo(si) procesą, tariantis su šeimomis, taikant inovatyvias ikimokyklinio ugdymo technologijas, orientuojantis į visuomenės ir gyvenimo iššūkius. Programa siekiama užtikrinti visų ir kiekvieno vaiko ugdymosi galių maksimalią plėtotę visose ugdymosi srityse.

Prašymai priėmimui į ikimokyklinio ugdymo grupę teikiami centralizuotai per sistemą www.registruok.lt .

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

 

https://vaidotukas.wordpress.com/