Licėjus

NAUJIENOS

  • Gegužės 19 VAMC 5 klasės mokiniai dalyvavo Orientaciniame žaidime “Vilniaus kodas – Pasaulio paveldas”. Kaip žinia, Vilnius – UNESCO Pasaulio paveldo vietovė. Tačiau ar tikrai žinome, kas slepiasi po šiuo pavadinimu, kodėl sostinės senamiestis yra pripažintas viso pasaulio vertybe? Tą moksleiviai ir bandė išsiaiškinti pasinerdami į  azartišką......

  • VAMC nuo lapkričio mėn. įgyvendinamas medijų raštingumo projektas  „Dideli maži ekranai”, kuriuo siekiama ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus bei atrasti, tyrinėti savo bendruomenę ir puoselėti dialogą su kitomis, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas. Ypatingas dėmesys kreipiamas ekranų kultūrai, audiovizualinėms......

  • VAMC 2022-2023 m.m. nuo spalio iki balandžio mėnesio buvo įgyvendinamas projektas ,,TYRINĖJIMO MENAS: MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE”, skirtas atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį, ugdymo procesą. Dalyvavimas projekte apima ir centro strategijos kryptis: mokymąsi,......

  • 2023-03-11 Taline vyko   Graikų -Romėnų imtynių turnyras.  Mūsų centro Bendrojo ugdymo skyriaus  komandos atstovas Emil Gladkovskij iki 20kg svorio kategorijoje užėmė garbingą lll vietą. Džiaugiamės jo pergale. Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas Albertas Kudulis...

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LICĖJŲ

Ikimokyklinis ugdymas

Vilniaus Agroekologijos mokymo centro ikimokyklinio ugdymo grupės vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo programą skirtą 3 – 6 metų amžiaus vaikams. Programa yra orientuota į ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų ugdymosi poreikius, gebėjimus, reflektuojant ir vertinant ugdymo(si) procesą, tariantis su šeimomis, taikant inovatyvias ikimokyklinio ugdymo technologijas, orientuojantis į visuomenės ir gyvenimo iššūkius. Programa siekiama užtikrinti visų ir kiekvieno vaiko ugdymosi galių maksimalią plėtotę visose ugdymosi srityse.

Prašymai priėmimui į ikimokyklinio ugdymo grupę teikiami centralizuotai per sistemą www.registruok.lt .

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

 

https://vaidotukas.wordpress.com/