Licėjus

NAUJIENOS

  • Paskutinį balandžio sekmadienį buvo minima pasaulinė Gyvybės diena. Per tikybos pamokas 5-7 klasių mokiniai kalbėjo apie gyvybės svarbą ir jos grožį, ieškojo būdų kaip galima prisidėti prie žmogaus, gamtos ir gyvūnų saugojimo. Dalinamės mokinių mintimis ir darbais šioje nuorodoje: https://padlet.com/juskieneinga/za0tnby4uz1xz4kz   Labiausiai patikusias nuotraukas galima pažymėti......

  • ...

  • ...

  • O Lietuva mano!.. Kaip ištylėti, Kaip išlaikyti man laimę tą – Jausti Tave, matyti, mylėti, Būt su Tavim visada visada. Janina Degutytė Tautos galia nenusakoma žodžiais. Ji kaip upės potvynis, kurio niekas nesulaikys. Minime Kovo 11-ąją – Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ši šventė tampa vis prasmingesnė,......

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokinius mokytis į priešmokyklinę grupę  pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Taip pat priimame 1-8 klasių mokinius, kuriems ugdymas organizuojamas pagal  bendrąsias ugdymo programas.

Vykdomos ugdomosios veiklos:

  • Patyriminis ugdymas;
  • Integruotas ugdymas;
  • Emocinio intelekto ugdymas;
  • Reiškinių tyrinėjimas.

Dirba patyrę ir kvalifikuoti pedagogai. Užtikriname jaukią, šiltą namų aplinką.           Klasės ir grupės dydis neviršija 20 mokinių. Dėmesys  kiekvienam vaikui.

Galimybė 1 – oje  klasėje ugdymą tęsti su tais pačiais grupės draugais.

Galimas mokinių pavežėjimas.

Šalia mokyklos yra puikus parkas, kuriame vaikai gali leisti laisvalaikį, žaisti, būti gryname ore, užsiimti įvairiomis veiklomis.

Dėl informacijos prašome kreiptis telefonu  +370 682 09188

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LICĖJŲ

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Licėjaus strateginiai planai, veiklos ataskaitos.

Vaiko gerovės komisija

2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita