Licėjus

NAUJIENOS

  • Birželio 10 d. Vilniaus agroekologijos mokymo centro bendruomenė rinkosi į projekto „ „SUŽINOK-IŠLAIKYK-PERDUOK“ pristatymą. 10 mokinių ir 2 mokytojai, kurie  š.m.gegužės 12 – 18 d. dalyvavo Lenkijoje Roskoš miestelyje vykstančiame projekte, pristatė savo vykdytas veiklas, rodė filmuotą medžiagą, nuotraukas. Dalijosi įspūdžiais ir žiniomis, kurias kartu......

  • Vilniaus agroekologijos mokymo centro mokiniai nuo 2024-04-15 iki 2024-06-17 dalyvauja projekte „SUŽINOK-IŠLAIKYK-PERDUOK“, kuris yra finansuojamas iš Lenku-Lietuvos jaunimo mainų fondo.Projekto tikslas – supažindinti jaunimą su nematerialiuoju kultūros paveldu ir žmonijai ypač vertingais objektais, įrašytais į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą Lenkijoje ir Lietuvoje. Projekto dalyviai rengia......

  • Kovo 27 dieną startavo iniciatyva “Dalyvaujamasis biudžetas mokykloje”. Gegužės 9 d. įvyko baigiamasis Dalyvaujamojo biudžeto renginys. Mokiniai pristatė Mokymo centro bendruomenei savo projektus ir kvietė už juos balsuoti. Džiaugiamės mokinių įsitraukimu ir skelbiame nugalėtojus. ✅Dėkojame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir nevyriausybinei organizacijai „Transparency International“......

  • Gegužės 31 d. trečios ir ketvirtos klasės mokiniai vyko į Anykščius. Mokiniai susipažino su XIII – XV a. medinių pilių svarba šalies gynybai. Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnyje patys išmėgino strėles, kardus ir skydus, varžėsi stiprumu tarpusavy, apžiūrėjo archeologinius radinius, pynė vikingų juosteles, žaidė senovinius žaidimus.Vėliau aplankė......

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LICĖJŲ

Ikimokyklinis ugdymas

Vilniaus Agroekologijos mokymo centro ikimokyklinio ugdymo grupės vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo programą skirtą 3 – 6 metų amžiaus vaikams. Programa yra orientuota į ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų ugdymosi poreikius, gebėjimus, reflektuojant ir vertinant ugdymo(si) procesą, tariantis su šeimomis, taikant inovatyvias ikimokyklinio ugdymo technologijas, orientuojantis į visuomenės ir gyvenimo iššūkius. Programa siekiama užtikrinti visų ir kiekvieno vaiko ugdymosi galių maksimalią plėtotę visose ugdymosi srityse.

Prašymai priėmimui į ikimokyklinio ugdymo grupę teikiami centralizuotai per sistemą www.registruok.lt .

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

 

https://vaidotukas.wordpress.com/