Skyriai

Vilniaus agroekologijos mokymo centras arba VAMC – profesinio mokymo įstaiga, esanti Vilniaus rajone, Baltojoje Vokėje. Centre vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo, pirminio profesinio ir tęstinio bei neformalaus švietimo programos.