Administracija

Direktorius

Valdas Kazlauskas

  +370 682 62444
   v.kazlauskas@vamc.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vanda Jarmalkovič

   +370 612 38594
   v.jarmalkovic@vamc.lt
Padėjėja ūkio reikalams

Honorata Gavrilovskienė

   +370 618 58250
   h.gavrilovskiene@vamc.lt
Praktinio mokymo vadovas

Marius Mackevičius

   +370 659 44455
    m.mackevicius@vamc.lt
Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Danguolė Stančik

  +370 615 34865
    d.stancik@vamc.lt
Sekretoriatas
   tel:(8-5) 235 2223
   info@vamc.lt
Vyr. finansininkė

Asta Beliukevičienė

   +370615 93840
   buhalterija@vamc.lt
Personalo specialistė

Felicija Šablinskaja

   +370 682 09188
    info@vamc.lt