Administracja

Dyrektor

Valdas Kazlauskas

Zastępca dyrektora do spraw kształcenia

Wanda Jarmałkowicz

Asystent do spraw gospodarczych

Honorata Gawriłowskienie

Kierownik nauczania praktycznego

Marius Mackevičius

Kierownik działu kształcenia zawodowego

Danguole Stanczyk

Kierownik projektów
Księgowa

Rima Paplauskienė

Sekretarz

Felicja Szablinska