CIZ

Centrum Informacji Zawodowej (CIZ):

Cele:
 1. Rozpowszechniać i doskonalić system kształcenia kariery w szkole
 2. Świadczyć uczniom, ich rodzicom, nauczycielom usługi konsultacji zawodowej
 3. Współpracować z Wileńską Giełdą Pracy i służbą konsultacyjną, placówkami oświatowymi.
Zadania:
 1. Stworzyć warunki korzystania z systemów informacji zawodowej.

 2. Organizować spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Organizować zajęcia seminaryjne, wykłady i konsultacje nt. informacji zawodowej

 3. Gromadzić najnowszą literaturę nt. informacji zawodowej

 4. W dostępny sposób podawać informację dla każdej zainteresowanej osoby, stwarzając warunki rozważnego wyboru zawodu, planowania kariery, dostosowując własne upodobania do potrzeb giełdy pracy.

 5. Doskonalić umiejętności młodych ludzi w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy, popierać przedsiębiorczość, dążenie do wiedzy.

Metody, sposoby, formy:
 1. Pogadanki

 2. Konsultacje

 3. Spotkania

 4. Ankiety

 5. Wyjazdy

Konsultanci informacji zawodowej:
 1. Wanda Jarmałkowicz

 2. Danguolė Stančik

 3. Justin Grimuta

 4. Michał Treszczyński

 5. Lilija Wasilewska

 6. Jelena Hejbowicz

Czas pracy:

Poniedziałek
12.00 – 13.00
Wtorek
12.00 – 13.00
Środa
17.00 – 18.00
Czwartek
9.00 – 13.00
Piątek
9.00 – 13.00