Profesinis

2021 metais pradėjome vykdyti  ES  fondo projekto „Parama subjektams, įgyvendinantiems tarptautinį bendradarbiavimą“  dotuojamą veiklą  „Investicija į ateitį“. Projektą realizuoja Konino aukštoji vadybos mokykla (Lenkija). Mūsų mokymo centras esame partneriai.  Pastebėta, kad  kartais akademinės ir darbdavių bendruomenės nesugeba simetriškai bendradarbiauti, vadovaujasi kitais logikos principais, o kartais nesuranda...

Mieli lietuviško žodžio mylėtojai ir puoselėtojai, gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad...

Velykos – krikščioniška šventė, žyminti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų. Velykos yra ir  iš pagonybės laikų atėjusi šventė,  dabar yra susipynusi su krikščioniškomis tradicijomis. Ši šventė yra laikoma bundančios gamtos, prisikėlimo švente. Tai diena, kurios metu galima švęsti naują pradžią, pajusti tikrąjį pavasarį. Velykos, tai metas, kai...