Author: admin

2021 metais pradėjome vykdyti  ES  fondo projekto „Parama subjektams, įgyvendinantiems tarptautinį bendradarbiavimą“  dotuojamą veiklą  „Investicija į ateitį“. Projektą realizuoja Konino aukštoji vadybos mokykla (Lenkija). Mūsų mokymo centras esame partneriai.  Pastebėta, kad  kartais akademinės ir darbdavių bendruomenės nesugeba simetriškai bendradarbiauti, vadovaujasi kitais logikos principais, o kartais nesuranda...

Paskutinį balandžio sekmadienį buvo minima pasaulinė Gyvybės diena. Per tikybos pamokas 5-7 klasių mokiniai kalbėjo apie gyvybės svarbą ir jos grožį, ieškojo būdų kaip galima prisidėti prie žmogaus, gamtos ir gyvūnų saugojimo. Dalinamės mokinių mintimis ir darbais šioje nuorodoje: https://padlet.com/juskieneinga/za0tnby4uz1xz4kz   Labiausiai patikusias nuotraukas galima pažymėti širdele. ...

Mieli lietuviško žodžio mylėtojai ir puoselėtojai, gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad...

Velykos – krikščioniška šventė, žyminti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų. Velykos yra ir  iš pagonybės laikų atėjusi šventė,  dabar yra susipynusi su krikščioniškomis tradicijomis. Ši šventė yra laikoma bundančios gamtos, prisikėlimo švente. Tai diena, kurios metu galima švęsti naują pradžią, pajusti tikrąjį pavasarį. Velykos, tai metas, kai...

O Lietuva mano!.. Kaip ištylėti, Kaip išlaikyti man laimę tą – Jausti Tave, matyti, mylėti, Būt su Tavim visada visada. Janina Degutytė Tautos galia nenusakoma žodžiais. Ji kaip upės potvynis, kurio niekas nesulaikys. Minime Kovo 11-ąją – Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ši šventė tampa vis prasmingesnė, vis giliau suvokiame jos reikšmę. 1990...

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit...