Apie mus

 

Vilniaus agroekologijos mokymo centras – daugiafunkcinis centras, teikiantis ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, neformalųjį švietimą bei įvairius kvalifikacijos tobulinimo/-si kursus. Centre veikia Licėjus ir „Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas” filialas. Visa švietimo veikla orientuota į žemės ūkio, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, socialinės gerovės, paslaugų asmenims ir transporto paslaugų sritis. Centras vykdo inovatyvių programų įgyvendinimą nacionaliniu mastu – Bepiločių orlaivių valdytojo, Natūralios kosmetikos gamintojo modulines profesinio mokymo programas. Šiuo metu rengiama Bioekologinių produktų gamintojo modulinė profesinio mokymo programa. Centre yra mokomieji, gamybiniai –  ūkiniai pastatai ir aikštelės, žemės ūkio paskirties sklypai, vykdoma žemės ūkio veikla.

Su viešosios įstaigos Vilniaus agroekologijos mokymo centro įstatais galima susipažinti centro internetinėje svetainėje Centro įstatai.

Projektai

Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu į mokymąsi įtraukti pačius mokinius, kad šie ne tik aktyviai atliktų mokymosi užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias problemas ir ieškotų atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti –projektinė veikla, nes ji skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratintis dirbti grupėje kartu su kitais, sprendžiant vieną visiems aktualią problemą.

Plačiau >>

Parama

Dėkojame visiems, kurie apsisprendė paremti Vilniaus agroekologijos mokymo centrą,

Konkursai

Sužinokite pirmi apie reikalingus darbuotojus , nuomos konkursus, ilgalaikio turto pardavimus Vilniaus agroekologijos mokymo centre.

Bendradarbiavimas

Svetainės skyriuje “Bendradarbiavimas” pateikiama informacija apie įmones, su kuriomis centras bendradarbiauja.