Moksleivių ir absolventų stažuotės Italijoje

 

2024 liepos mėnesį 5 Vilniaus agroekologijos mokymo centro individualios priežiūros darbuotojo profesijos moksleivės ir absolventės dalyvavo 3 savaičių stažuotėse Italijoje. Stažuotės vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2024-1-LT01-KA121-VET-000206403, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.

Individualios priežiūros darbuotojo profesijos moksleivės ir absolventės, atlikdamos praktiką Italijoje gilino savo profesines žinias – rūpinosi žmonėmis, turinčiais specialiųjų poreikių, padėjo jiems kasdienėse situacijose. Dalyvės patobulino savo gebėjimus suprasti asmens specialiuosius poreikius, bendrauti su juo, įtraukti į kasdienę veiklą.

Erasmus stažuotės yra skirtos ne tik profesiniam, bet ir asmeniniam tobulėjimui, todėl laisvu laiku stažuočių dalyvės aplankė Italijos sostinę Romą ir kitas lankytinas vietas, praplėtė kultūrinį akiratį bei susipažino su turtinga Italijos kultūra ir istorija. Dalyvės taip pat pagerino savo anglų kalbos žinias, įgijo tolerancijos ir tarpkultūrinio supratingumo žinių.

Siekiant, kad stažuočių metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu dalyviams buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Kviečiame ateiti mokytis į Vilniaus agroekologijos mokymo centrą ir patiems sudalyvauti stažuotėse užsienyje ateinančiais mokslo metais.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.