SUŽINOK-IŠLAIKYK-PERDUOK

Vilniaus agroekologijos mokymo centro mokiniai nuo 2024-04-15 iki 2024-06-17 dalyvauja projekte „SUŽINOK-IŠLAIKYK-PERDUOK“, kuris yra finansuojamas iš Lenku-Lietuvos jaunimo mainų fondo.
Projekto tikslas – supažindinti jaunimą su nematerialiuoju kultūros paveldu ir žmonijai ypač vertingais objektais, įrašytais į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą Lenkijoje ir Lietuvoje. Projekto dalyviai rengia pristatymus, demonstracijas, praktinius užsiėmimus, skatina domėjimąsi Lietuvos ir Lenkijos nematerialaus kultūros paveldo elementais.
Projekte dalyvauja po 10 dalyvių ir po 2 lydinčiuosius asmenis iš abiejų šalių. Dalyviai diskutuoja, skaito pranešimus, dalyvauja praktiniuose seminaruose, kuria žaidimus apie abiejų šalių nematerialųjį paveldą. Projektiniai mainai baigiasi vietos bendruomenei skirtų susitikimu, kuriame pristatomas bendro darbo poveikis ir įgyvendintas lauko žaidimas OHP EKC Roskoše. Vertinimo etape bus parengtas projekto aplankas, kuriame bus žaidimo scenarijus ir vaizdo medžiaga apie vykdytas veiklas.
Susitikimų metu jaunuoliai kuria tarpkultūrinį dialogą, gilina tarpusavio supratimą ir bendravimą, artimiau susipažįsta su kaimyninės šalies kultūra, stiprina draugystę tarp Lietuvos ir Lenkijos.