Mes esame

Š. m. lapkričio 14 d. Individualios priežiūros darbuotojo programos I ir II kurso mokiniai kartu su grupių vadove Aleksandra Astašova lankėsi dienos centre VšĮ „Mes esame”.  Tai dienos socialinės globos įstaiga, kurios klientai – asmenys nuo 18 metų, turintys proto ar kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų.

Šio centro globotiniams teikiama visapusiška pagalba, organizuojamos įvairios, užimtumą skatinančios priemonės bei veiklos. Centro lankytojų sukurti darbeliai realizuojami suvenyrų parduotuvėje, rengiamos parodos. Centre organizuojami susitikimai bei įvairios akcijos.

Kartu su centro „Mes esame“ socialiniais darbuotojais aplankėme patalpas, mums trumpai  papasakojo apie centro teikiamas paslaugas, stebėjome užsiėmimus. Susitikimas buvo labai nuoširdus ir šiltas, bendravome su žmonėmis, kurie mums demonstravo savo sukurtus darbus bei veiklas. Iš centro klientų sklido nuostabi energija, labai geros emocijos, užkrečianti gera nuotaika.  Centro atmosfera labai jauki. Žmonės, dirbantys šiame centre, yra nuoširdūs, mylintys savo darbą. Kiekvienam klientui skiriama daug dėmesio ir šilumos.  Centro darbuotojų tikslas – kiekvienam klientui  maksimaliai suteikti jų individualius poreikius atitinkančias paslaugas, padėti, gebėti juos suprasti, užjausti, nes centras “Mes esame” yra antri klientų namai.

Dienos centre paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

Informavimas ir konsultavimas

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Darbinių įgūdžių formavimas ir palaikymas

Socialinės adaptacijos ir socialinių įgūdžių ugdymas bei palaikymas

Psichologo konsultacijos

Maitinimas

Pavėžėjimas

Laisvalaikio organizavimas (kultūriniai, sporto renginiai)

Meno studija

Kineziterapija

Fizinio lavinimo užsiėmimai

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

 

IPD23 grupės mokinė Agata Vrublevskaja