Idėjos ateičiai

2021 m. rugsėjo 22 – 28 d. mūsų Centro mokinių grupė dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose projekto „Sumaniai į ateitį“ veiklose, kurios vyko Europos švietimo ir ugdymo Savanorių darbo būrių centre Roskoše (Lenkija).

Projektas „Sumaniai į ateitį“  – tai Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainų projektas, kuriame dalyvavo kiekvienos partnerinės organizacijos po 10 dalyvių ir 2 lyderius, iš viso 24 asmenys.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti projekto dalyvių ir veiklos sklaidos gavėjų galimybes darbo rinkoje, ugdant verslumo, sumanumo ir bendradarbiavimo nuostatas siekiant įgyti ir perduoti socialinio verslumo žinias, skiriant daug dėmesio naudai ir galimybėms kartu valdyti verslą socialinės įmonės rėmuose.

Dalyviai, vykdydami projektą, pagilino žinias socialinio verslumo srityje, susipažino su įdomiausiais socialinės ekonomikos subjektų pavyzdžiais ir praktika, analizavo savarankiško darbo idėjas pradedant veiklą  socialinio verslumo srityje. Be to, jaunimas išmoko bendradarbiauti tarptautinėje grupėje, užmegzti tarpkultūrinį dialogą, skleisti aktyvų požiūrį ir socialinio  verslumo nuostatas savo aplinkoje. Vykdydami projektą, mokiniai analizavo savo stipriąsias puses, susipažino su kaimyninės šalies kultūra, pagilino tarpusavio supratimą.

Projekto koordinatorė Honorata Gavrilovskienė