Europos kalbų savaitė

Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia.

 J. Jablonskis

Nuo 2001 metų rugsėjo mėnesį pažymima Europos kalbų diena. Jai paminėti  Centro licėjuje ir profesinio mokymo skyriuje skirta savaitė. Mūsų bendruomenė moka ir mokosi nemažai kalbų.

Daug dėmesio buvo skirta meninio žodžio prasmei ir vietai  per lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių kalbų pamokas.  Profesinio mokymo skyriaus mokiniai rašė referatus apie kalbų mokėjimo svarbą kuriant ir plėtojant verslą.  Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje kalbos atveria ir profesinių gebėjimų duris. Mokiniai mokosi pasirinktos profesijos terminų  įvairiomis kalbomis. Kalbų mokėjimas teikia daugiau karjeros galimybių,  paryškina siekiamos specialybės  vertę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič