Projektas „Agroplus“

2020 m. gruodžio 1 d. buvo pradėtas įgyvendinti naujas programos „Erasmus +“ projektas „AGROPLUS“. Kartu su projekto lyderiu iš Lenkijos „Perfect project“ ir partneriu iš Italijos „HumaCapiAct“ siekiame įgyvendinti projekto tikslą – mokymo rezultatų pritaikymas prie žemės ūkio ir maisto pramonės darbdavių lūkesčių bei kintančių darbo rinkos poreikių, rengiant ir organizuojant mokymus ŠIUOLAIKINIŲ PROEKOLOGINIŲ MAISTO LOGISTIKOS TENDENCIJŲ dalyko mokytojams. Mokymus įgyvendins patyrusi institucija iš Italijos – šalies, kuri yra antroji po Ispanijos šviežių maisto produktų (daržovių ir vaisių) importo krypties Lenkijoje ir Lietuvoje. Mokymų metu dalyviai sužinos apie naujausias šviežių produktų logistikos tendencijas, maisto produktų tiekimo metu patirtų nuostolių mažinimą, idėjas apie proekologinę veiklą logistikoje, visuomenės supratimą ekologijos didinimo klausimais. Anksčiau minėti geros praktikos pavyzdžiai, susiję su šviežių produktų logistika ir mokymo programa grindžiami darbdavių poreikiais.

Pandemija sužlugdė planus surengti pirmąjį partnerių susitikimą, turėjusi įvykti Lenkijoje 2020 m. gruodžio mėnesį. Tačiau dėl būtinybės įgyvendinti projektą 2020 m. gruodžio 11 d. buvo surengtas nuotolonis susitikimas.

2021 m. kovo 26 d. įvyko dar vienas nuotolinis partnerių susitikimas. Blogėjanti epidemiologinė padėtis užkirto kelią tradiciniam susitikimui, kuris buvo numatytas 2021 m. kovo mėn. Susitikimo metu partneriai aptarė keitimosi gerąja patirtimi ataskaitos turinį, apimantį dabartinės maisto logistikos tendencijas (įskaitant dabartinės transporto būklės analizę), prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis organizavimą, logistikos išlaidų struktūrą, tiekimo nuostolių mažinimo metodus, proekologines tendencijas ir logistikos bei maisto transporto pokyčius. Taip pat buvo aptarti projekto finansavimo klausimai bei pandemijos įtaka partnerių veikloje.

2021 m. birželio 11 d. įvyko tradicinis partnerių susitikimas Balstogėje (Lenkijoje). Šio susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skiriama ataskaitos rengimui. Diskutavome turinio papildymo ir galimų nuokrypių temomis, aptarėme kitų susitikimų galimybes ir datas bei mokytojų mokymų organizavimo klausimus.

Po susitikimo visi vienbalsiai sutarėme, kad kontaktiniai susitikimai yra daug malonesni, o darbo rezultatas akivaizdžiai geresnis. Tikimės, kad būsimi susitikimai nebus perkelti į virtualią aplinką ir tikrai bus turiningi.