Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Mieli lietuviško žodžio mylėtojai ir puoselėtojai, gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių, o pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis, nuėjo veltui. Šiandien – lietuviškas žodis yra laisvas.