230. Rocznica Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Konstytucja 3 Maja 1791 r.