Neblėstanti Kovo 11 – osios šviesa ir tiesa

Neblėstanti Kovo 11 – osios šviesa ir tiesa

O Lietuva mano!..

Kaip ištylėti,

Kaip išlaikyti man laimę tą –

Jausti Tave, matyti, mylėti,

Būt su Tavim visada visada.

Janina Degutytė

Tautos galia nenusakoma žodžiais. Ji kaip upės potvynis, kurio niekas nesulaikys. Minime Kovo 11-ąją – Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ši šventė tampa vis prasmingesnė, vis giliau suvokiame jos reikšmę. 1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimų jėgų panaikintas Lietuvos Respublikos suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

Kovo 11-oji  atvėrė naują mūsų tautos puslapį, vartus į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Nieko nėra artimesnio už gimtąją žemę. Todėl svarbu išlaikyti meilę mūsų kraštui, kultūrai, kalbai, kad laisvės ugnis niekada neužgestų. O mes pagarbiai ir pasididžiuodami sakytume, kad čia mūsų žemė, čia mūsų valstybė, kurią puoštume savo gerais darbais, mokslu, dora.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič