Vilniaus agroekologijos mokymo centras arba VAMC – profesinio mokymo įstaiga, esanti Vilniaus rajone, Baltojoje Vokėje. Centre vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo, pirminio profesinio ir tęstinio bei neformalaus švietimo programos. Mokymo kalba – lietuvių. Valstybinė viešoji įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, įstaigos kodas: 191142619.

 

Strateginės kryptys:

 • Mokymasis.
 • Lyderystė.
 • Tarptautiškumas.
 • Partnerystė ir verslumas.

Centro tikslai:

 1. Užtikrinti sėkmingą, kokybišką ir rezultatyvų ugdymo turinio įgyvendinimą;
 2. Kurti modernią sveiką ir saugią mokymo(-si) infrastruktūrą;
 3. Didinti centro patrauklumą, gerinti įvaizdį.

Vilniaus agroekologijos mokymo centras – daugiafunkcinis centras, teikiantis ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, neformalųjį švietimą bei įvairius kvalifikacijos tobulinimo/-si kursus. Centre veikia Licėjus ir „Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas” filialas. Visa švietimo veikla orientuota į žemės ūkio, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, socialinės gerovės, paslaugų asmenims ir transporto paslaugų sritis. Centras vykdo inovatyvių programų įgyvendinimą nacionaliniu mastu – Bepiločių orlaivių valdytojo, Natūralios kosmetikos gamintojo modulines profesinio mokymo programas. Šiuo metu rengiama Bioekologinių produktų gamintojo modulinė profesinio mokymo programa. Centre yra mokomieji, gamybiniai –  ūkiniai pastatai ir aikštelės, žemės ūkio paskirties sklypai, vykdoma žemės ūkio veikla.

Su viešosios įstaigos Vilniaus agroekologijos mokymo centro įstatais galima susipažinti centro internetinėje svetainėje Centro įstatai.

Centro vizija– kūrybiškai veikiantis daugiafunkcinis centras, kurios bendruomenės mąstymas orientuotas  į naujo laikmečio iššūkius.

 

Centro absolventui būdinga:

 • profesinis išprusimas;
 • globali pasaulėžiūra;
 • verslumas;
 • asmeninis efektyvumas ir tobulėjimas.

Centro misija- rengti socialiai atsakingą profesionalą.

 • Tobulinti mokymo procesą, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominius, socialinius ir specifinius profesinio mokymo veiksnius.
 • Didinti mokymo paslaugų efektyvumą, diegiant naujas technologijas, įgyvendinant modulinį mokymą, savarankišką mokymąsi, projektinę veiklą, skatinant verslumą ir ekonominį raštingumą.

Centro vertybės:

 • etika, integralumas ir profesionalumas;
 • atsakomybė bendruomenei ir aplinkai;
 • atsakomybė mokinio/moksleivio vertybėms.

Licėjus

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Plačiau >>

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Plačiau >>

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Plačiau >>

Išsirink specialybę!

2024 – 2025 mokslo metais mokymas vykdomas pagal šias

mokymo programas:

 • Virėjas
 • Individualios priežiūros darbuotojas
 • Natūralios kosmetikos gamintojas
 • Transporto priemonių remontininkas
 • Bepiločių orlaivių valdytojas
 • Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
 • Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas

Profesinis ugdymas

Kodėl mes?

 • Įsigysi šiuolaikišką, paklausią šalies ir ES darbo rinkoje specialybę
 • Vykdome įdomius tarptautinius projektus
 • Puoselėjame savo tradicijas ir kuriame naujas
 • Visi absolventai turi realią galimybę įsidarbinti
 • Įsigysi vidurinį išsilavinimą (jei esi baigęs 10 klasių)
 • Mūsų veiklos pagrindas – profesionalumas
 • Vykdomas pirminis, tęstinis ir modulinis mokymas bei pameistrystė.
Plačiau >>

Turite klausimų?

Jei svetainėje neradote Jus dominančios informacijos, galite mums užduoti klausimus ir mes pasistengsime kuo skubiau į juos atsakyti.